Sanna Martha

“Mensen bestaan per definitie in relatie tot anderen. Het bijeenbrengen van verschillende perspectieven is niet altijd makkelijk, maar wel wijs. Ik zie de dialoog als ruimte bieden aan mensen om explorerend de weg terug naar zichzelf en elkaar.”

Sanna werkte zeven jaar als ervaringsdeskundige in de psychose-zorg voor jongeren. Sanna is actief rondom beleid en innovatie in de geestelijke gezondheidszorg en is naast dialogisch werker (Peer supported Open Dialogue) ook beeldend kunstenaar.

Centraal thema in Sanna’s beeldend werk is heling, waarbij ze technologieën rondom spiritueel erfgoed onderzoekt. Als collectief beschikt de mens immers over talrijke roadmaps die culturen in allerlei tijden in staat hebben gesteld hun bestemming te vinden.

Scroll naar boven